Na četných místech přírody probíhá hnízdění ptáků.
Hnízdění je velmi zajímavý fenomén. Ukazuje mimo jiné na inteligenci ptáků i na jejich sociální vazby a péči o potomstvo.
Ptáci se dokázali přizpůsobit širokému spektru přírodních podmínek a právě nyní na jaře, v době hnízdění, je ideální čas k jejich pozorování.
Jedním mnou pozorovaných byl brhlík lesní. Je pravda, že nebyl rád když jsem jeho hnízdečko v dutině stromu objevil. Myslím, že mi chvilku i nadával a to jen tak dlouho než jsem rozložil kryt a pořídil pár fotek právě když nosil potravu svému potomstvu.